Zajęcia realizowane w ramach projektu „Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła”

Uczniowie realizujący zadanie nr 6 w Projekcie: Vigilix remote ,, Z Gimnazjum w Klimontowie Rozwijam Skrzydła” rozwijają na zajęciach sprawność grafomotoryczną, wyobraźnię przestrzenną oraz doskonalą umiejętności logicznego myślenia. Na zajęciach chętnie pracują z zakupionymi ze środków unijnych na potrzeby projektu pomocami dydaktycznymi jak: Piramida LOMPOS, czy klocki magnetyczne. Świetną zabawą, a zarazem ćwiczeniem niwelującym stres jest malowanie palcami, czy praca z modeliną.

Może Ci się również spodoba